Skład Wyrobów Stalowych Salomona Gefona w Łodzi powstał w 1905 roku. W 1938 r. mieścił się pod adresem ul. Nowomiejska 3. Firma zajmowała się handlem hurtowo-detalicznym artykułami metalowymi, w tym m.in. naczyniami kuchennymi, wyrobami nożowniczymi, wyżymaczkami itp.

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 2817.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print