Oral history
Zeugen der Geschichte
Projekte
Themen

Marek Nowicki

Name des Gesprächspartners:
Marek
Familienname des Gesprächspartners:
Nowicki
Forscher:
Józef Markiewicz
Kameramann:
Przemysław Jaczewski
Katalognummer:
988
Aufnahmedatum:
26th Februar 2020
Aufnahmeort:
Warszawa
Aufnahmedauer:
01:38:06
Format:
Video
Aufzeichnungssprache:
polski
Urheberrechte:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Sammlungen – Erinnerungsstücke – Spender

Themen

Anti-Semitism.

Interlocutor biogram

Marek Nowicki urodził się w 1935 roku. Jego rodzina mieszkała w WSM na Żoliborzu, miał o 2 lata młodszego brata. Podczas wojny uczył się na tajnych kompletach w Warszawie, a po przeprowadzce do Starej Miłosnej (gdzie wraz z matką i bratem zamieszkał u dalekiej rodziny), chodził do wiejskiej szkoły. W 1952 roku zdał maturę i ponieważ nie dostał się do Szkoły Filmowej w Łodzi, podjął pracę jako pomocnik operatora w Polskiej Kronice Filmowej. W 1954 roku rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi na wydziale operatorskim. W 1961/1962 roku pracował w zespole START Wandy Jakubowskiej nad niezrealizowanym filmem o Oświęcimiu. Następnie nad swoim pierwszym pełnometrażowym filmem „Kiedy miłość była zbrodnią”. Pracował jako doktor, docent, a później profesor w Szkole Filmowej w Łodzi. W latach 90. założył Fundację „Archiwum Fotograficzne Tułaczy”, która gromadzi fotografie polskich dzieci przybyłych do Polski z różnych zakątków ZSRR z armią generała Andersa; wydała dwa albumy fotograficzne: „Tułacze dzieci” i „Polska szkoła na tułaczych szlakach”. Obecnie Marek Nowicki przebywa na emeryturze.

Recording circumstances description

Rozmowa została zarejestrowana w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Recording summary

 1. Refleksja na temat obecności kontekstu żydowskiego w życiu rozmówcy; 00:00:55
 2. Informacje o rodzinie rozmówcy i jej wojennych losach; 00:02:22
 3. Nauka rozmówcy na tajnych kompletach; zagrożenie związane ze stereotypowo semickim wyglądem rozmówcy; 00:04:18
 4. Decyzja rodziców rozmówcy o wyjeździe z Warszawy; przeprowadzka do Starej Miłosnej; 00:12:53
 5. Refleksja na temat antysemityzmu; wspomnienie powstania w getcie warszawskim; 00:15:18
 6. Praca rozmówcy w szkole filmowej w Łodzi; antysemityzm w przestrzeni publicznej po wojnie; 00:20:33
 7. Wspomnienie pracy w miasteczku nad rzeką Tanwią i stosunek jego mieszkańców do Żydów; 00:25:53
 8. Wydarzenia marca 1968 roku w Szkole Filmowej w Łodzi; 00:33:13
 9. Doświadczanie antysemityzmu przez rozmówcę w formie doszukiwania się jego żydowskiego pochodzenia przez urzędników; 00:40:21
 10. Znajomi i przyjaciele rozmówcy pochodzenia żydowskiego; 00:43:52
 11. Praca rozmówcy w branży filmowej; 00:48:23
 12. Trudności w dostaniu się do szkoły filmowej; praca w Polskiej Kronice Filmowej; 00:54:15
 13. Projekt fotograficzny rozmówcy: portrety dzieci z żydowskiej szkoły; 00:59:18
 14. Praca w zespole START Wandy Jakubowskiej; 01:05:36
 15. Praca przy filmie „Kiedy miłość była zbrodnią”; 01:14:32
 16. Założenie przez rozmówcę i działalność fundacji „Archiwum Fotograficzne Tułaczy”; 01:20:00
 17. Refleksja na temat potrzeby akceptacji różnorodności; 01:32:28
In order to properly print this page, please use dedicated print button.