Cmentarz żydowski w Lipsku zlokalizowany jest przy polnej drodze, stanowiącej przedłużenie ulicy biegnącej od strony kościoła. Nekropolia zajmuje działkę o powierzchni około 1 ha. Przy granicy cmentarza znajduje się kamienny obelisk z tablicą z napisem: "Żydom lipskim - mieszkańcy". Na cmentarzu zachowało się kilkadziesiąt nagrobków, część z nich jest uszkodzona lub przysypana ziemią. Najwięcej macew przetrwało w sektorze przeciwległym względem obelisku. W listopadzie 2009 r. cmentarz był uporządkowany. Usunięto nadmiar roślinności i uprzątnięto cały teren.

Spis macew z cmentarza żydowskiego w Lipsku jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich: http://cemetery.jewish.org.pl/list/c_73 [dostęp: 07.01.2015].

Print