Nauczyciele i uczniowie VI Liceum im. Jana Kochanowskiego prowadzą projekt „Jestem...”, w ramach którego szukają informacji o uczniach i nauczycielach żydowskiego Gimnazjum Towarzystwa „Przyjaciół Wiedzy” w Radomiu. Szkoła mieściła się przed wojną na tej samej ulicy co Liceum im. Kochanowskiego. Obecnie ten budynek jest domem mieszkalnym. I to właśnie do mieszkańców tej kamienicy, ale też i do wszystkich mieszkańców miasta, skierowane są działania dopełniające projekt „Jestem...”. Poza zbieraniem informacji nauczyciele i uczniowie prowadzą m.in. warsztaty pod nazwą „Historia mojej ulicy” czy „Akademia podwórkowa”. Chodzi w nich o rysunkową i fotograficzną dokumentację podwórzy i kamienic przy ul. Kilińskiego, zbiórkę zdjęć archiwalnych. Efektem końcowym będzie opracowanie historycznego centrum Radomia w formie mapy oraz przewodnika po historii miasta. 

Projekt powstał w ramach programu dla Tolerancji „To, co wspólne / to, co rożne”, realizowanego przez Fundację Batorego w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”.

Wszystkie zebrane w projekcie informacje zostają umieszczone na stronie Gimnazjum Towarzystwa „Przyjaciół Wiedzy” [dostęp: 30.10.2016].

Print