Na radomskim cmentarzu żydowskim przy ul. Towarowej więźniowie z miejscowego aresztu budują pomnik-lapidarium. To efekt projektu „Tikkun – Naprawa”.

„Tikkun – Naprawa” jest wspólną akcją polskiej i izraelskiej służby więziennej. Partnerem projektu jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODŻ). A Areszt Śledczy w Radomiu jest jednym z kilkudziesięciu aresztów biorących udział w projekcie. W grudniu 2009 r. FODŻ przeprowadziła dla osadzonych i funkcjonariuszy radomskiego zakładu zajęcia poświęcone kulturze i tradycji żydowskiej. Uczestnicy zostali przygotowani do prowadzenia prac porządkowych na cmentarzach żydowskich zgodnie z zasadami religii żydowskiej. Podobne szkolenia przeprowadzono m.in. w Krasnymstawie, Grądach-Woniecku, Czerwonym Borze, Łupkowie i Grodzisku Mazowieckim.

Radomskie lapidarium będzie miało kształt półkolistego muru. Zostaną w nim umieszczone macewy, które odnaleziono na terenie miasta. Wcześniej osadzeni uporządkowali teren, skosili trawę i wycięli krzaki. Cmentarz żydowski postał przy ul. Towarowej w Radomiu w 1831 roku. Podczas II wojny światowej był miejscem pochówku Żydów zmarłych i zamordowanych w radomskich gettach. Po wojnie przeniesiono tam m.in. ciała więźniów obozów pracy w Pionkach oraz w Siczkach. Od lat 50. XX w. stan cmentarza pogarszał się. Na jego terenie pozostało jedynie kilkanaście nagrobków. W 1992 r. cmentarz uporządkowano. W lipcu 2008 r. na teren cmentarza wróciły macewy odnalezione podczas prac remontowych na terenie miasta.

Pomysł budowy pomnika na radomskim kirkucie powstał pięć lat temu w Urzędzie Miejskim w Radomiu, gdzie wykonano projekt architektoniczny. W 2008 r. sprawą budowy pomnika zajęli się przedstawiciele polskiej i izraelskiej służby więziennej. Odsłonięcie monumentu nastąpi jesienią 2010 roku.

Print