Rok Liczba mieszkańców ogółem Liczba Żydów Udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1827   686  
1879 5975 1673 14,4%
1909 10 204 3061 30%
1921 8236 2635 31,9%
1939 13 424 3500 26,1%

 

Print