Ludność żydowska Bełżyc w latach (1676–1921)[1.1].

Rok Ogół mieszkańców Liczba Żydów
1676 533 122 ( 23%)
1820 1500 697 (46,4%)
1827 1950 994 (51,0%)
1850 1903 918 (48,2%)
1856 1802 832 (46,2%)
1859 1693 757 (44,7%)
1865 1958 867 (44,3%)
1880 2496 1186 (47,5%)
1882 2567 1186 (48,1%)
1897 3182 1705 (53,1%)
1904 4641 2712 (58,4%)
1921 3697 1882 (50,9%)

 

Print
Fußnoten
  • [1.1] Za: E. Przesmycka, Przeobrażenia zabudowy…, s. 204; Miejskie Społeczności lokalne w Lubelskiem 1795–1918, red. A. Koprukowniak, Lublin 2000, s. 14 i 18; S. Jadczak, Bełżyce. Monografia…, s. 79-83; http://polin.org.pl/cities/ [stan na 08.08.2008]…].