Rok Liczba ludności Liczba Żydów Udział Żydów w ogólnej liczbie ludności
1880 2938 206 7,0%
1890 3190 461 14,5%
1921 3803 632 17,2%
1939 ok. 4000 870 ok. 21%
2006 4858    

 

Print