Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1840   103  
1845 1 210    
1855 1 251    
1861 1 334    
1885 1 117 93 8,32%
1905 2 145    
1910 2 221 15 0,67%
1923   2  
1940 3 913    
1995 22 067    
2008 19 463    
Print