Rok Liczba ludności ogółem Liczba Żydów Udział Żydów w ogóle ludności
1880 1266 481 38,0%
1910 1500 750 50,0%
1921 1422 565 39,7%
1931 3920 1568 40,0%
2007 3018    
Print