Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1880 6480 972 15,0
1900 9550 1911 20,0
1921 11 027 2459 22,3
1931 12 274    
1939 12 500 2500 20,0
2006 29 373    

Źródła:

Print