Dane liczbowe dotyczące liczebności Żydów w Brójcach pochodzą z następujących źródeł:

  • Heppner A., Herzberg J.: Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Bromberg 1909, s. 321.
  • Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, Kraków 1898, s. 6.
Rok Liczba ludności żydowskiej
1765 55
1793 85
1797 110
1840 209
1846 188
1857 150
1871 81
1890 46
1895 5
1900 1

 

Print