1633 r. - pierwsze dokumenty mówiące o żydowskiej społeczności w Chodorowie.
W latach 1785-88 w Chodorowie znajdowało się 109 żydowskich budynków mieszkalnych.
Według stanu z 31 grudnia 1890 r. (z informatora wydanego w 1893 r. w Wiedniu) w Chodorowie żyło 1433 Żydów.
W 1921 r. Chodorów liczył 1230 żydowskich mieszkańców (29,2%). Za W 1931 r. w Chodorowie mieszkało 2 300 Żydów.
Pod czas II wojny światowej Niemcy rozstrzelali blisko 300 Żydów w lesie koło cukrowni.

Źródło:

  • W. Melamud “Żydzi we Lwowie” Lwów, 1944 r.
     
Print