Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1792 732 19 2,6%
1808 375 175 46,7%
1827 1803 639 35,4%
1857 1868 950 50,9%
1860 2031 1119 55,1%
1905 4037 2301 57%
1921 2454 928 38,2%
1931 3032 949 31,3%

Źródła: Chorzele, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, G. Widoger,  Nowy Jork 2001, ss. 256-257; Chorzele [w:] Pinkas Hakehilot  Encyclopedia of Jewish
Communities in Poland
, t. 4, Jerozolima 1989, ss. 226- 229, K. Olzacka, Chorzele, [w:] Kirkuty.xip.pl [online] http://www.kirkuty.xip.pl/chorzele.htm [dostęp: 13.06.2013]; Chorzele: Masovian Voivodeship, [w:] International Jewish Cemetery Project [online] 30.04.2009, http://www.iajgsjewishcemeteryproject.org/poland/chorzele.html [dostęp: 13.06.2013].

Print