Rok Ogół mieszkańców  Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1662 ok. 600 ok. 100 16,5
1674 ok. 800 ok. 50 6
1765 2 628 1 577 60
1799 2 651 1 715 65
1897 5 569 3 743 67
1921 3 291 1 649 50
Print