Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1773 1648 352 21,3
1816 1995 470 23,5
1831 2866 977 34,0
1837 3124 944 30,2
1855 3826 1192 31,1
1864 4213 1191 28,2
1871 4269 997 23,3
1885 4557 889 19,5
1890 4543 796 17,5
1919   440  
1921 3970 321 8,1
1923   298  
1926   224  
1928   219  
1930   180  
1938   115  
2012 11 305    

Źródła:

  • Bartkowiak R., Śladami zabytków kultury żydowskiej, Czarnkow.Info [online] http://www.czarnkow.info/archiwum/rok2011/11-04-21.php [dostęp: 11.08.2014].
  • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 r., Warszawa 2012.
  • Pałka D., Żydzi w Czarnkowie na przestrzeni wieków. Statuty, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa" 2009, z. 35, ss. 184, 185, 187.
  • Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de [dostęp: 11.08.2014].

 

 

Print