Rok

Ogólna liczba mieszkańców

Liczba Żydów

Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców

1880

697

 

1897

668

432

65 %

1902

790

 

1914

ok. 200 rodzin

1923

577

324

56 %

1940

ok. 60 rodzin

 

 

Źródła:

  • Cekiske, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 236.
  • Rosin J., Cekiske, [w:] Pinkas ha-kehilot Lita, Jeruszalajim 1996, ss. 510-511.
Print