Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1765 - 85 -
1792 867 135 15,6%
1816 94 rodziny 85 rodzin -
1857 3972 2412 60,7%
1885 7800 5088 65,2%
1897 7914 6595 83,3%
1910 13425 6812 50,7%

Źródła: We remeber jewish Czyzewo!, In Memory of the Destruction of Czyzewo,
http://www.zchor.org/czyzewo/czyzewo.htm  [dostęp 10.09.2012]; H. Bartoszewicz, Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 1807-1830, "Rocznik Mazowiecki" 2006, t. 18, s. 115.

Print