Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Ardelli Norberto

Norberto Ardelli - persönliche Daten
Geburtsdatum: 25th November 1896
Sterbedatum: 2nd August 1971
Ort des Todes: New York
Beruf: singer, tenor
Related towns: Szczecin, Milan

Ardelli Norberto, właśc. Adler (25.11.1896 ? – 02.08.1971 Nowy Jork) – śpiewak, tenor. Kształcił się w Polsce i we Włoszech. Debiutował w 1929 w Teatro Sociale w Como. Działał następnie w Niemczech, w teatrach miejskich w Lubece i Szczecinie oraz w Volksoper w Wiedniu. Od 1935 był stałym gościnnym solistą Staatsoper w Wiedniu. W 1938 został regularnym członkiem zespołu, ale wkrótce, po zajęciu Austrii przez Niemców, musiał opuścić Wiedeń. Występował gościnnie na różnych scenach europejskich, m.in. w teatrze La Scala w Mediolanie. Po wybuchu II wojny świat. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Występował w New York City Center Opera, w Cincinnati Summer Opera. Często też występował na estradzie koncertowej. Poświęcił się działalności pedagogicznej w Nowym Jorku.

Bibliografia:

  • Kutsch K.J., Riemens J., Großes Sängerlexikon, 3. erweit. Aufl., Bd. 1, Bern 1997.
  • Plohn A., Muzyka we Lwowie a Żydzi, Lwów 1937. 

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.