Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1817   332  
1827 1234    
1852 2320 1161 50,0
1897 5298 2919 55,1
1921 5503 2691 48,9
1939 7300 3500 47,9
2012 11 651    

Źródło:

  • Krakowski S., Goldrat A. J., Gora Kalwaria, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. M. Berenbaum, F. Skolnik, t. 7, Detroit 2007, s. 760. 
Print