Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1880 5 701 2 820 55,2%
2001 11 500    
Print