Ludność żydowska w Kętrzynie i w powiecie kętrzyńskim w latach 1820–1940:
Rok Liczba Żydów w Kętrzynie Liczba Żydów w pow. kętrzyńskim
1820 - 74
1846 - 110
1848 85 -
1890 - 188
1895 124 168
1905 97 134
1925 109 142
1933 102 117
1939 29 39
1940 0 -

Źródła:

  • Korowaj T., Krótka historia gminy żydowskiej w dawnym powiecie Rastenburg/Kętrzyn, „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski” 2001, r. 3, ss. 230–231;
  • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7, ss. 103–104;
  • Wyczółkowski M., Kętrzyn. Historia i rozwój przestrzenny, [w:] Atlas Historyczny Miast Polskich, t. III, Mazury, z. 2: Kętrzyn, red. A. Czachorowski, Toruń–Kętrzyn, [w druku];
  • Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990 [online]http://www.verwaltungsgeschichte.de/rastenburg.html [dostęp: 27.09.2013].

 

 

Print