Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1340 300    
1529 1000    
1609 1100    
1775 2000    
1811 3264    
1843 4476    
1851 3699    
1867 3627    
1871 4464 66 1,5
1881 4925    
1900 5913 42 0,7
1918 5751    
1921 5791 329 5,7
1931 6842    
1938 7000 600 8,6
2008 19 233    
2014 19 080    

 

Print