Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu ludności
1787   36  
1822 2 626    
1840   108  
1871   186  
1910   52  
1925 7 880    
1933   42  
1935 9 032    
1942   5  
2008 6 306    
Print