Ludność żydowska w Kiszkowie w latach 1674–1880
Lata Liczba mieszkańców ogółem Żydzi Odsetek ludności żydowskiej
1674 104 6 6,0
1793 250 50 20,0
1816 259 - -
1840 - 130 -
1849 - 108 -
1871 589 66 11,2
1880 - 39 -

Źródła:

Guldon Z., Wijaczka J., Ludność żydowska w Wielkopolsce w drugiej połowie XVII wieku, [w:]  Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. J.Topolski, K. ModelskiPoznań 1999, s. 30; Hassel J. G., Vollstandige und neueste Erdbeschreibung der Preussischen Monarchie und des Freistaates Krakau, Weimar 1819, s. 625; Heppner A., Herzberg J., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüd. Gemeinden in den Pozener Landen, Koźmin-Bydgoszcz 1909, s. 995; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t.5, Warszawa 1883, s. 114;  Wuttke H., Städtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864, s. 333.

Print