Według spisu ludności z 1847 r. klecka wspólnota żydowska liczyła 2138 mieszkańców. Na podstawie spisu ludności z 1897 r. w Klecku mieszkało 4684 mieszkańców, wśród nich 3415 Żydów. W 1910 r. w mieście istniała jedna prywatna żydowska szkoła męska ze zmianą żeńską. W 1913 r. jedyna apteka w Klecku należała do Żyda. W 1921 r. Kleck liczył 5671 mieszkańców, w tym 4190 Żydów (73%)

Print