Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1765   4  
1784   9  
1787   4  
1790   17  
1791   11  
1847   118  
1883 150    
1889 571 560 98,0
1897 1095 1040 95,0
2016 360    

Źródła

  • Łukin W., Dymszic W., Chaimowicz B., 100 jewriejskich miestiecziek Ukrainy. Istoriczieskij putiewoditiel. Wypusk 2. Podolia, Sankt-Pieterburg 2000, ss. 523–526.
Print