Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1849   231  
1864 244 196 80,3
1899   221  
1921 217 142 65,4
1931 217 139 64,1

Źródło

  • Pinkas Ha-Kehilot. Polin, t. VIII, red. Sh. Spector, B. Freundlich, Jerozolima 2005, ss. 544–546.
Print