Rok Liczba ludności Liczba Żydów % udział Żydów
1790 66
1810 448
1822 216
1921 610 540 83
1933 487
1939 500
Print