Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1777 734 5 0,7
1799 1120 18 1,6
1824 1214 14 1,2
1900   239  
1921 1895 233 12,3
2009 3552    

Źródła:

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, Warszawa 1880, t. IV, ss. 700–702
  • Alha, Marczak M., Wiktor J., Ilustrowany przewodnik po Pieninach i Szczawnicy, Kraków 1927, s. 94.
Print