Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle ludności, wyrażony odsetkiem
1812   8  
1816   93  
1833   147  
1839   230  
1840   254  
1842   301  
1845   400  
1846   443  
1849   536  
1859   607  
1871   900  
1880 37 157    
1885 43 347 946 2,2
1890 46 874 913 1,9
1900 54 882    
1910 66 620 742 1,1
1925 73 123 833 0,9
1929   820  
1930   820  
1933 76 544 674 0,1
1937   427  
1939 78 456 194 0,2
1946 24 357    
1947   3854  
1950 39 010    
1960 64 185    
1970 76 000    
1980 89 628    
1990 105 216    
1998 109 335    
2000 109 124    
2010 103 417    
2013 101 992    

Źródło

  • Archiwum p. Henryka Robaka, Tablice statystyczne Powiatowych Komitetów Żydowskich za miesiąc maj 1947 r. – dane z 1947.
Print