Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle ludności, wyrażony odsetkiem
1564 1219 160 13,1
1632 1271 384 30,2
1661 176 40 22,7
1777 839 386 45,5
1793 1029 610 59,3
1808 2057 999 48,6
1820 2939 1600 54,4
1827 3993 1797 45,0
1857 5488 2369 43,2
1868 6428 3397 52,8
1875 6895 3407 49,4
1897 9379 3444 41,1
1910 9471 6050 83,9
1921 10 267 4173 40,6
1931 10 720 3616 33,7
1938 12 000 3900 32,5
1948 7284 3 0,04
2014 14 730    

Źródła:

  • Pisarkiewicz M., Łęczyca w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, red. R. Rosin, Łęczyca 2001, s. 359: tabela 1, s. 360: tabela 2 – dane za lata 1921–1938.
  • Pytlas S., Rosin R., Woźniak K., Lata zaborów, [w:] Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, red. R. Rosin, Łęczyca 2001, ss. 239-240: tabela 1, s. 245: tabela 2 – dane za lata 1808–1910.
  • Rosin R., Od początku XVII, [w:] Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, red. R. Rosin, Łęczyca 2001, s. 183, tabela 1 – dane za lata 1564–1793.
  • Solarski B., Ludność, zabudowa, warunki bytowe i gospodarcze od 1945 roku, [w:] Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, red. R. Rosin, Łęczyca 2001, s. 472: tabela 1 – dane za rok 1948.
Print