Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1880 2812 1138 40,5
1900 3158 1322 41,9
1921 2473 600 24,3
2013 1997    

Źródła:

Print