Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1765   396 [1.1]]
1847   371 [1.1.1]]
1885 843 ok. 675 80,0%[1.2]
1897 1224 951 77,7%[1.1.1]]
1925   620  
1929 815   [1.3]
2006 720    

Źródła:  Michaliszki, [w:] Holokost na tierritorii SSSR: encikłopiedija, red. I. A. Altman, Moskwa 2009, s. 606; Michaliszki, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2: K–Sered, Nowy Jork 2001, ss. 816–817.

Print
Fußnoten
  • [1.1] Mikhalishki [online] http://www.beljews.info/mikhalishki.htm [dostęp: 26.08.2013
  • [1.1.1] [a] [b] Mikhalishki [online] http://www.beljews.info/mikhalishki.htm [dostęp: 26.08.2013
  • [1.2] J. Krz., Michaliszki, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, Warszawa 1885, s. 296.
  • [1.3] J. Szulski, Trasy turystyczne [online] http://www.podbrodzie.info.pl/index.php?pid=2&sub=getTrasa&trasaid=4 [dostęp: 26.08.2013].