Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1827 632 52 8,2
1857 769 66 8,6
1860 912 159 17,4
1870   92  
1874   145  
1890   100  
1897 1013 150 14,8
1921 1271 217 17,1
1939   600  
2006 1400    

Źródła:

  • Dane zebrane przez uczniów szkoły podstawowej im. T. Kościuszki w Miedznej w ramach projektu „Przywróćmy Pamięć" edycja 2008–2009, udostępnione na [nieistniejącym już] portalu Polin. Dziedzictwo polskich Żydów
  • Miedzna, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1885, s. 334
  • Miedzna, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 820;
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX: studjum statystyczne, Warszawa 1930, s. 66.
Print