Rok

Ogólna liczba mieszkańców

 

Liczba Żydów

 

Procentowy udział ludności żydowskiej w liczbie mieszkańców

1662

 

20 rodzin

 

1765

 

914

 

1799

2964

1008

34

1854

 

2600

 

1880

4981

2766

55,5

1900

4909

2819

57,4

1921

5599

2807

50,1

1939

9800

5420

55,3

1945

 

106

 

1946

8271

20

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bibliograficzna:

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, t. 10, Warszawa 1889, ss. 298–300. 
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX w., Warszawa 1930, s. 111.
Print