Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem 
1812   50  
1848   105  
1864   197  
1871   64  
1875 3385    
1880 3486    
1890 3822 139 3,6
1907   69  
1925   91  
1933 4579 105 2,3
1937   46  
1939 5402    
2011 11 964    
Print