Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1921 508 306 60,0
1935 1982 549 27,7
1939   483  
1941   900  
2012 3440    

Źródła:

  • Brustin-Berenstein T., Deportacje i zagłada skupisk żydowskich w dystrykcie warszawskim, „Biuletyn ŻIH” 1952, nr 1(3), s. 120 – dane za lata 1939, 1941.
  • Grzegorczyk D., Dzieje Mrozów i okolic, Mrozy 1997, s. 51 – dane za rok 1935.
  • Mrozy, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2: K–Sered, Nowy Jork 2001, s. 850 – dane za rok 1921.
Print