Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów %
1880  863 778 90%
1897  1268 1004 79%
1921 1205 758 63%
1939   800  

Źródło:

  • Wiśniewski Tomasz, Bóżnice Białostocczyzny, Heartland of the Jewish Life Synagogues and Jewish Communities in Bialystok Region, Białystok 1992.
Print