Rok Liczebność mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1838 2629 63 2,4
1843   76[1.1]  
1867 4225 115 2,7
1871 3921 109 2,8
1885 4500 107 2,4
1895 5048 77 1,5
1905 5021 50 1,0
1926 6051 100 1,6
1939 7114 50[1.2] 0,7
2012 22 384    
  • Chłosta J., Olecko w latach 19141945 [w:] Dzieje Olecka 1560-2010, red. S. Achremczyk, Olecko 2010, s. 354, 358 – dane za lata 1926–1939.
  • Chrzanowski T., Olecko w XIX wieku [w:] Dzieje Olecka 15602010, red. S. Achremczyk, Olecko 2010, s. 246 – dane za lata 1838-1905.
  • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 r., Warszawa 2012.
  • Jehle M. (red.), Die Juden und die jüdischen Gemeinden Preußens in amtlichen Enquêten des Vormärz, München 1998, s. 756.

 

Print
Fußnoten
  • [1.1] W tym osiemnaścioro dzieci w wieku szkolnym. (przyp. red.)
  • [1.2] „Żydzi mieli swoją synagogę, która została zniszczona w pamiętną noc kryształową 9/10 listopada 1938 roku. Odtąd liczba Żydów zmalała do połowy (około 50 osób). Jedni sami opuścili Olecko, innych wygnano do Polski” – Chłosta J., Olecko w latach 19141945, [w:] Dzieje Olecka 15602010, Olecko 2010, s. 358.