Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1758   24  
1782   19  
1845   121  
1885   333  
1890 10 167 268 2,6
1925 14 465 118 0,8
1933 15 729 114 0,7
1939 16 456 17 0,1
2012 36 763    

Źródła:

  • Bartsch H., Die staedte Schlesiens (in den Grenzen des Jahres 1937), Frankfurt am Main 1983.
  • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 r., Warszawa 2012.
  • Oels, [w:] Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, t. 2, red. E. Wiesel, G. Wigoder i S Spector, New York 2001, s. 929.
  • Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de [dostęp: 11.08.2014].

 

Print