Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1662 2600 260 10,0
1764   423  
1856 895 746 83,4
1865 1893 852 45,0
1897 3415 1840 53,9
1909 6374 3249 53,8
1921 6658 2703 40,6
1939   3080  
1940   3021  
2007 37 249    
2013 36 993    

 

Print