Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1765   133  
1880 4754 2535 53,3
1910   3000  
1921 12 187 4950 40,6
1946   186  
1962   1[1.1]  
2006   1[1.2]  
2010 39 885    
2011 40 324    

 Źródła:

Print
Fußnoten