Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1772 1392 322 23,1
1815 1992 583 29,2
1834 2999 648 21,6
1850 4150 965 23,3
1871 9725 926 9,5
1880 11 623 805 6,9
1890 10 454 798 7,6
1910 26 126 580 2,2
1925 37 520 586 1,6
1938 45 624 236 0,5
2013 74 609

Źródło:

  • Boras Z., Dworecki Z., Piła. Zarys dziejów (do roku 1945), Piła 1993, ss. 47, 74, 80, 110, 111.
Print