Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1790   496  
1808 3307 2801 73,6
1810 2388    
1825 3658    
1827 3878 2304 59,4
1857 3959 2630 66,4
1893 7544 4335 57,5
1897 7896    
1910 11 680 7665 65,6
1921 9220 4460 48,4
1931 10 409 4913 47,2
1939 11 100 6000 54,1
1940   8000  
1941   10 000  
1942   12 000  
1946 6300    
1961 10 354    
2014 22 435    

Źródła: 

  • Bartoszewicz H., Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 18071830, „Rocznik Mazowiecki” 2006, t. XVIII, s. 115.
Print