Rok Łączna liczba ludności Liczba Żydów Udział Żydów w łącznej liczbie ludności
1862 1276 69 5,4%
1872 1447 89 6,2%
1878 1362 71 5,2%
1885 1405 87 6,2%
1894 1592 98 6,2%
1902 1617 85 5,3%
1921 1187 49 4,1%
2003 2396  
Print