Ludność miasta:
2 połowa XVI – ok. 50, 1871 – 182, 1888 – 500, 1914 – 16000, 1920 – 15000, 1921 – 15132, 1930 – 23700, 1939 – 27100, 1946 – 25000, 1949 – 30000, 1961 – 37029, 1970 – 43400, 1990 – 53700, 2006 – 55387.

Liczba i odsetek ludności żydowskiej:
1921 – 971 (6,4%), 1931 – 1288 (5,5%), 1939 – ok. 1500 - 1600, 1941 – ok. 1300, 1942 – ok. 1200.
 

Print