Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział ludności żydowskiej
II poł. XV w. ok. 450    
1572 850    
do 1765   1 rodzina  
1787 2 267 85 3,7%
1816 2 398 106 4,4%
1834 2 536 210 8,2%
1840 3 147 249 7,9%
1855 3 946 290 7,3%
1861 3 154 331 10,5%
1879 4 036 360 8,9%
1885   341  
1900 5 171 262 5%
1910   227  
1922   60  
1931 7 200 83 1,1%
1939   100  
ok. 1955   200  
1961 15 340    
1970 17 994 10 0,05%
2010 25 415 ok. 15  

Źródła: P. Piluk, Odnalezione miejsce. Cmentarz żydowski w Pszczynie, Pszczyna 2007; D.Walerjański, Z dziejów Żydów na Górnym Śląsku do 1812 roku, „Orbis Interior: pismo muzealno-humanistyczne”  2005, t. V; L. Musioł, Pszczyna – monografja historyczna, Katowice 1936; J. Wysmułek, Pszczyna i jej społeczeństwo w późnym średniowieczu 14661517, Warszawa 2008; Historia Pszczyny [online] http://www.pszczyna.info.pl/pl/historia-pszczyny/strona/2 [dostęp: 15.01.2013]

Print