Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów
1676 91 2 (2,2%)
1882 2,912
1887 3,382
1897 5,306 3,883 (73,2%)
1904 4,835 4,058 (84,1%)
1921 7,157 3,221 (45%)
1931 8,875 3,590 (39,5%)

Struktura demograficzna miasta Puławy[1.1]

 

Print
Fußnoten
  • [1.1] Za: A. Koprukowniak (red.), Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795–1918, Lublin 2000, s. 15, 19; T. Kowalik, Żydowskie partie polityczne i organizacje społeczne w Puławach okresu międzywojennego [w:] F. Jaroszyński (red.), Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą…, s. 100