Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
XV w. ok. 500    
1787 1 862 104 5,6% 
1823 2 950    
1905 4 889 132 2,7%
1926 6 643 93 1,4%
2008 19 067    
Print